Klachtenregeling

Heeft u als patiënt een opmerking over de behandeling of zorgverlening bij uw bezoek aan de praktijk, dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw tandarts of bij onze medewerkers. U kunt dit het beste bespreken met degene die de aanleiding is van uw onvrede.

Verloopt het gesprek niet naar wens of vindt U een gesprek moeilijk, dan kunt U de klacht schriftelijk indienen op een klachtenformulier.

Na ontvangst van Uw ingevulde formulier krijgt U binnen 7 werkdagen een reactie van onze medewerkers. Wij stellen het op prijs dat U ons Uw ontevredenheid meldt. Wij zijn daardoor in staat om Uw opmerkingen en suggesties om te zetten in verbeteringen, waardoor wij in staat zijn de kwaliteit verder te verhogen.

KLACHTENFORMULIER INVULLEN?

Wij zijn aangeloten, bij de klachtencommissie van de Associatie Nederlandse tandartsen
( ANT )

Tandartspraktijk Smile
W.J.A.L. van den Abbeelen

Daalseweg 221
6521 GJ NIJMEGEN

Tel: 024 - 66 36 916
www.tandartssmile.nl
info@tandartssmile.nl