• Wanneer maakt u een afspraak bij de mondhygiënist?

Een preventief bezoek aan de mondhygiënist is altijd verstandig. Maar als u één of meerdere van de onderstaande symptomen heeft, adviseren wij u om een afspraak te maken bij onze mondhygiënist.
- Bloedend tandvlees
- Gevoelige tanden en kiezen
- Rood en/of gezwollen tandvlees
- Terugtrekkend tandvlees
- Veel tandsteen en/of aanslag
- Slechte adem en/of een vieze smaak in de mond 
- Tanden of kiezen die los komen te staan
- Vaak gaatjes  
 
  • Kunt u zonder doorverwijzing naar de mondhygiënist? 

Het antwoord hierop is ja. U kunt zelf rechtstreeks een afspraak maken bij onze mondhygiënist. Kinderen kunnen ook door de mondhygiënist behandeld worden. Voor hen is een gezonde mond een goede start voor de toekomst. 
 
  • Vergoedingen en Tarieven

De kosten voor een behandeling door de mondhygiënist kunnen, evenals de kosten voor de tandarts, vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Er zijn steeds meer zorgverzekeraars die de kosten van zorg, verleend door de mondhygiënist vergoeden. Bij uw zorgverzekeraar kunt u navragen welke kosten uw aanvullende tandartsverzekering dekt. Tip! Kinderen tot 18 jaar zijn 100% verzekerd in de basisverzekering voor behandelingen door de tandarts en mondhygiënist. 
 
  • Behandeling door de mondhygiënist

Beoordeling van het tandvlees

Tijdens de jaarlijkse en de halfjaarlijkse controle zal de mondhygiënist/tandarts de dieptes van de pockets opmeten (ruimtes tussen de tanden/kiezen en het tandvlees).

Deze pocketmeting wordt gedaan middels een pocketsonde. Op de pocketsonde staan streepjes die millimeters aangeven. Hiermee meten wij de ruimtes tussen uw tanden het tandvlees (pockets) in millimeters. In een gezonde situatie is deze pocketdiepte niet dieper dan 3mm en gaat het tandvlees niet bloeden tijdens het meten. 

Door de pockets op te meten kan de mondhygiëniste de PPS (periodiek parodontale screening) vastleggen. Aan de hand van deze screening krijgt uw tandvlees een cijfer tussen de 1 en 3:

PPS 1: pockets van 1-3 mm.
PPS 2: pockets van 4-5mm.
PPS 3: pockets van 6mm of meer.

Op basis van deze screening kan de tandarts/mondhygiënist zien wat de conditie van uw tandvlees is en u daarover informeren. Ook wordt er besproken of  er een behandeling noodzakelijk is ten behoeve van de verbetering van de gezondheid van het tandvlees.

Bij een PPS 1 kan het zijn dat het tandvlees zo gezond is dat er geen behandeling nodig is of dat er een beperkte behandeling nodig is, deze behandeling is voornamelijk gericht op het verwijderen van tandplaque en tandsteen en het verbeteren van uw eigen mondhygiëne.

Bij een PPS 2 kan het zijn dat er eerst gewerkt wordt aan het verbeteren van uw eigen mondhygiëne, ook wordt er tandplaque en tandsteen boven en /of onder het tandvlees verwijderd (professionele gebitsreiniging). Ook is het hierbij mogelijk dat de tandarts/mondhygiëniste besluit over te gaan op aanvullend onderzoek. 

PPS 3: Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is sprake van botafbraak rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om aanvullend onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten. Hierover vertellen wij u onder het kopje ‘aanvullend onderzoek’ meer.

 

Professionele gebitsreiniging 

Tijdens een professionele gebitsreiniging verwijderen wij plaque en tandsteen. Tandplak is een kleverig laagje, bestaande uit speekseleiwitten en bacteriën, dat zich hecht aan de tanden en kiezen.  Wanneer tandplak niet wordt weggepoetst, bijvoorbeeld op plekken waar de tandenborstel niet goed bij kan komen, verhard de tandplaque en veranderd het in tandsteen. Tandsteen heeft een witte, gele of bruine kleur. Er zijn twee soorten tandsteen. Namelijk:
- subgingivaal tandsteen, hierbij bevind het tandsteen zich onder het tandvlees 
- supragingivaal tandsteen, hierbij bevind het tandsteen zich op de oppervlakten van de tanden en kiezen.
 
Tandsteen kunt u zelf niet gemakkelijk weghalen, dit kan verwijderd worden tijdens een gebitsreiniging. Wanneer sub- en supragingivaal tandsteen een lange tijd op de tanden en kiezen aanwezig blijft kan dit zorgen voor tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis), waardoor pockets ontstaan en kaakbot verloren kan gaan. Hierdoor is het van groot belang om tandsteen regelmatig te laten verwijderen.
 

Gingivitis en parodontitis

Een ontsteking in de tandvleesrand (gingivitis) wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën zitten in tandplak. Wanneer tandplak niet verwijderd wordt, kan de tandplak onder invloed van stoffen in het speeksel verkalken tot tandsteen dat stevig vast gaat zitten aan de tanden en kiezen. Op dit laagje tandsteen kan weer een nieuwe laag plaque gevormd worden etc. 
 
Een tandvleesontsteking kan zich in de diepte uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en kiezen. Het tandvlees laat daardoor los van de tanden en kiezen, waardoor er op deze plekken ruimtes ontstaan. In deze ruimtes vormt zich wederom tandsteen, waardoor de ontsteking zich nog verder in de diepte verplaatsten het kaakbot wordt afgebroken. Hierdoor ontstaan er pockets. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis 
 

 
  • Initiële therapie 

Wanneer er parodontitis bij u is geconstateerd zal de eerste fase van de initiële behandeling bestaan uit het verzamelen van aanvullende informatie en het vaststellen van het probleem. Er zal een mondonderzoek plaatsvinden met een uitgebreide documentatie over de pockets, botafbraak, tandsteen, tandvleesbloedingen en ontstekingen. Dit wordt genoteerd in een zogeheten parodontiumstatus. Daarnaast is het mogelijk dat wij aanvullende foto’s maken, om het kaakbot (rondom de tanden en kiezen) goed in beeld te brengen. 
Aan de hand van alle gegevens, stellen wij een behandelplan en begroting voor u op. Die voorafgaand aan de tweede fase van de initiële behandeling met u besproken wordt. 
 
De tweede fase van initiële therapie(de behandeling) zal bestaan uit het grondig reinigen van  de worteloppervlakken van uw tanden en kiezen en de rest van uw mond. Hiervoor zullen er meerdere afspraken voor u ingepland worden. Daarnaast zal er tijd en aandacht besteed worden aan uw mondhygiëne, hoe u uw gebit thuis reinigt. Een  goede mondhygiëne is heel belangrijk voor een goed resultaat van de behandeling.  
Na zes weken kan er een tussentijdse beoordeling plaats vinden waarbij wij eventuele aanvullende instructies geven en (rest) tandsteen en plaque verwijderd worden. 
Drie maanden na de initiële behandeling vindt een herbeoordeling plaats, aan de hand van een nieuw parodontiumstatus. Hierbij vergelijken we de uitkomsten met het parodontiumstatus die gemaakt is tijdens het eerste bezoek. De resultaten en het vervolgtraject zullen vervolgens met u worden besproken.