Voordat wij u meer informatie geven over gebitsreiniging, willen wij u eerst extra informatie geven over tandvlees en tandvleesproblemen.

Gezond tandvlees, gingivitis en parodontitis

Gezond tandvlees is roze van kleur, ligt strak om de tanden en kiezen en bloedt niet als u eet of uw tanden poetst. Gezond tandvlees is de basis van een gezond gebit Het tandvlees is samen met het kaakbot en de vezels het fundament van uw tanden en kiezen.

Gezond tandvlees

Gingivitis is een ontsteking in de tandvleesrand die wordt veroorzaakt door bacteriën. Deze bacteriën zitten in tandplak.

Bij gingivitis kunt u de volgende symptomen ervaren:

  • Het tandvlees ligt wat los om de tanden heen, is gezwollen en rood verkleurd
  • Het tandvlees bloedt snel, bijvoorbeeld met tanden poetsen of eten.
  • U kunt last hebben van pijnlijk tandvlees
  • Het tandvlees is teruggetrokken, de tanden kunnen daardoor langer lijken
  • U heeft last van een vieze adem of een rare smaak in de mond.

Ontstoken tandvlees (gingivitis)

Wanneer de tandplak niet wordt verwijderd, kan het  onder invloed van stoffen in het speeksel verkalken tot tandsteen dat stevig vast gaat zitten aan de tanden en kiezen. 

Als ontstoken tandvlees niet wordt behandeld,  kan de ontsteking zich in de diepte uitbreiden naar het kaakbot rondom de tanden en kiezen. We spreken hierbij over parodontitis.
Door de tandvleesontsteking komt het tandvlees losser om de tanden en kiezen te liggen, waardoor er tussen de tanden en kiezen en het tandvlees ruimtes ontstaan. In deze ruimtes kan wederom tandplaque en tandsteen vormen, waardoor de ontsteking zicht steeds verder in de diepte kan verplaatsen en het kaakbot afgebroken wordt. Hierdoor ontstaan er pockets. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en het kaakbot heet parodontitis.

Parodontitis kan lang onopgemerkt blijven, omdat het vaak geen- of pas in een laat stadium- verschijnselen met zich meebrengt. Enkele kenmerken zijn: rood, slap en gezwollen tandvlees, bloedend tandvlees bij het poetsen of eten en terugtrekkend tandvlees. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis ontstaan er echt klachten, bijvoorbeeld het los gaan staan van tanden en kiezen of het ontstaan van ruimte tussen de tanden en kiezen.

Parodontitis; het streepje geeft een verdiepte pocket aan met tandplak en tandsteen

Parodontitis met ernstig botverlies

Behandeling door de mondhygiënist

Tijdens de jaarlijkse en de halfjaarlijkse controle zal de mondhygiënist/tandarts de dieptes van de pockets opmeten (ruimtes tussen de tanden/kiezen en het tandvlees). Deze pocketmeting wordt gedaan middels een pocketsonde. Op de pocketsonde staan streepjes die millimeters aangeven. Hiermee meten wij de ruimtes tussen uw tanden en het tandvlees (pockets) in millimeters. In een gezonde situatie is deze pocketdiepte niet dieper dan 3mm en gaat het tandvlees niet bloeden tijdens het meten. Door de pockets op te meten kan de mondhygiëniste de PPS (periodiek parodontale screening) vastleggen. Aan de hand van deze screening krijgt uw tandvlees een cijfer tussen de 1 en 3:

PPS 1: pockets van 1-3 mm.
PPS 2: pockets van 4-5 mm.
PPS 3: pockets van 6 mm of meer.

Op basis van deze screening kan de tandarts/mondhygiënist zien wat de conditie van uw tandvlees is en u daarover informeren. Ook wordt er besproken of  er een behandeling noodzakelijk is ten behoeve van de verbetering van de gezondheid van het tandvlees.

Bij een PPS 1 kan het zijn dat het tandvlees zo gezond is dat er geen behandeling of beperkte behandeling nodig is, of dat er een beperkte behandeling nodig is, deze behandeling is voornamelijk gericht op het verwijderen van tandplaque en tandsteen en het verbeteren van uw eigen mondhygiëne.

Bij een PPS 2 kan het zijn dat er eerst gewerkt wordt aan het verbeteren van uw eigen mondhygiëne, ook wordt er tandplaque en tandsteen boven en /of onder het tandvlees verwijderd (professionele gebitsreiniging). Ook is het hierbij mogelijk dat de tandarts/mondhygiëniste besluit over te gaan op aanvullend onderzoek.

Bij een PPS 3 zijn er pockets van 6 mm en dieper. Er is sprake van botafbraak rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om aanvullend onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten. Hierover vertellen wij u onder het kopje ‘aanvullend onderzoek’ meer.

             Gezond                                  (Geringe)                         (Matige)                            (Ernstige) 
           tandvlees                             parodontitis                  parodontitis                    parodontitis    

Professionele gebitsreiniging

Tijdens een professionele gebitsreiniging verwijderen wij tandplak en tandsteen. Tandplak is een kleverig laagje, bestaande uit speekseleiwitten en bacteriën, dat zich hecht aan de tanden en kiezen.  Wanneer tandplak niet wordt weggepoetst, bijvoorbeeld op plekken waar de tandenborstel niet goed bij kan komen, verhard dit en veranderd het in tandsteen. Tandsteen heeft een witte, gele of bruine kleur. Er zijn twee soorten tandsteen:
- subgingivaal tandsteen, hierbij bevind het tandsteen zich onder het tandvlees 
- supragingivaal tandsteen, hierbij bevind het tandsteen zich op de oppervlakten van de tanden en kiezen.

Tandsteen kunt u zelf niet gemakkelijk weghalen, dit kan verwijderd worden tijdens een gebitsreiniging. Wanneer sub- en supragingivaal tandsteen een lange tijd op de tanden en kiezen aanwezig blijft kan dit zorgen voor tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis), waardoor pockets ontstaan en kaakbot verloren kan gaan. Hierdoor is het van groot belang om tandsteen regelmatig te laten verwijderen.

 

Aanvullend onderzoek

In een aantal gevallen is een professionele gebitsreiniging alleen niet voldoende en dient er, voorafgaand aan het reinigen, een aanvullend onderzoek plaats te vinden. Dit beoordeelt de mondhygiëniste aan de hand van de PPS-score. Een aanvullend onderzoek houdt allereerst in dat er een parodontiumstatus wordt gemaakt. Dit is een uitgebreide meting van de conditie van het tandvlees. Per tand/kies worden er verschillende metingen gedaan. Wij meten: de ruimtes tussen de tanden en kiezen (pocketdieptes), recessies (terugtrekken van het tandvlees), bloeding en/of pusafvloed, mobiliteit (of de tanden en kiezen bewegen) en furcaties (hierbij kijken we of er bij de kiezen een ruimte tussen de wortels meetbaar is).

De informatie uit het parodontiumstatus, soms met aanvullende röntgenfoto’s (om het kaakbot goed in beeld te brengen), is van groot belang om een uitgebreid beeld over de conditie van het tandvlees te krijgen. Ook kan er aan de hand van het parodontiumstatus een passend behandelplan opgesteld worden. Bijvoorbeeld wanneer er uit de controle blijkt dat er diepe pockets zijn en er sprake is van parodontitis dan kan er besloten over te gaan op een tandvleesbehandeling (initiële therapie). Bij de start van deze behandeling is het belangrijk om de situatie met een parodontiumstatus nauwkeurig in kaart te brengen, zodat er een goed behandelplan gemaakt kan worden. Ook is het parodontiumstatus belangrijk om als vergelijking te dienen voor nieuwe metingen in de toekomst. Hiermee kan het succes van de behandeling worden bepaald.

Bij het opstellen van een behandelplan houden wij rekening met lifestyle, (mond) gezondheid en financiën. Al deze factoren zijn belangrijk voor het opstellen van een passende behandeling en het eindresultaat. 

Parodontiumstatus

Wanneer u meer wilt weten over wat een initiële behandeling inhoudt, dan verwijzen wij u graag door naar het kopje onder behandelingen: initiële behandeling.

 

Behandelingen