Wanneer er parodontitis bij u is geconstateerd zal de  initiële behandeling (eerste fase) bestaan uit het verzamelen van aanvullende informatie en het vaststellen van het probleem. Er zal een mondonderzoek plaatsvinden met een uitgebreide documentatie over de pockets, botafbraak, tandsteen, tandvleesbloedingen en ontstekingen. Dit wordt genoteerd in een zogeheten parodontiumstatus. Daarnaast is het mogelijk dat wij aanvullende foto’s maken, om het kaakbot (rondom de tanden en kiezen) goed in beeld te brengen. Aan de hand van alle gegevens, stellen wij een behandelplan en begroting voor u op. Die voorafgaand aan de tweede fase van de initiële behandeling met u besproken wordt. 

 

De initiële therapie (de tweede fase) zal bestaan uit het grondig reinigen van de worteloppervlakken van uw tanden en kiezen en de rest van uw mond. Hiervoor zullen er meerdere afspraken voor u ingepland worden. Daarnaast zal er tijd en aandacht besteed worden aan uw mondhygiëne, hoe u uw gebit thuis reinigt. Een goede mondhygiëne is heel belangrijk voor een goed resultaat van de behandeling. 

Na zes weken kan er een tussentijdse beoordeling plaats vinden waarbij wij eventuele aanvullende instructies geven en (rest) tandsteen en plaque verwijderd worden.

Drie maanden na de initiële behandeling vindt een herbeoordeling plaats, aan de hand van een nieuw parodontiumstatus. Hierbij vergelijken we de uitkomsten met het parodontiumstatus die gemaakt is tijdens het eerste bezoek. De resultaten en het vervolgtraject zullen vervolgens met u worden besproken. 

 

 

 
 

Behandelingen